Sparta, Peloponez, Grecja

Co do naszych czasów przetrwało ze świetności starożytnej Sparty

Sparta to kolebka kultury antycznej. Znana była przede wszystkim z surowego wychowania dzieci i niezwykłej odwagi swoich żołnierzy. Przez długi czas rywalizowała z Atenami o prymat w starożytnej Gracji. Pozostałości po dawnej świetności przyciągają turystów z całego świata.

Starożytna Sparta – symbol surowego wychowania i niezwykłej odwagi

Starożytna Sparta powstała w południowej części Półwyspu Peloponeskiego. Legendarnym założycielem Sparty był Likurg, który stworzył ustrój i prawo Sparty. Na czele państwa stało dwóch królów, którzy dzielili się obowiązkami. Dla Spartan najważniejsza była obrona ojczyzny, dlatego już od najmłodszych lat poprzez surowe wychowanie przygotowywali chłopców do służby żołnierskiej. Uczono ich nie tylko znoszenia trudnych warunków, ale także kłamstwa i kradzieży. Miało im to pomóc przetrwać na terytorium wroga. Symbolem odwagi wojowników spartańskich stał się król Leonidas. Napis umieszczony na jego pomniku w Termopilach często potem był parafrazowany na pomnikach żołnierzy poległych w obronie Ojczyzny.

Zwiedzanie Sparty w Grecji – co warto zobaczyć

Współczesna Sparta jest niewielkim miastem (ok. 18 tys. mieszkańców) ponownie założonym w XIX w. Chętnie przybywają do Sparty turyści, którzy chcą zobaczyć ślady dawnej jej świetności. Niestety pozostało ich bardzo niewiele.

Świątynia Artemidy (http://cuda-swiata.pl/swiatynia-artemidy-w-efezie)– powstała w VII w. p.n.e., podobno w tej świątyni młodzi chłopcy przechodzili próbę wytrzymałości (byli chłostani biczami).

W porównaniu z innymi ośrodkami antycznymi, ruiny Sparty są nieliczne. Oprócz świątyni Artemidy zachowały się jeszcze tylko fragmenty świątyni Ateny i pomnik Leonidasa.

Ruiny bizantyjskiego miasta Mistra – to największa atrakcja turystyczna Sparty. W skład zespołu wchodzi pałac, forteca, kościoły i klasztory. Cały zespół wpisany został na listę UNESCO.

Choć w samej Sparcie zabytków jest niewiele, to stanowi ona bardzo dobrą bazę do zwiedzania całego Peloponezu. Stąd można wyruszyć do Olimpii (kolebka igrzysk), Myken czy Koryntu. Ci, którzy nie lubią zwiedzać zabytków mogą wybrać się na wycieczki w góry Tajget.

Źródło zdjęcia: https://en.wikipedia.org/wiki/Sparta_(modern)