Epidauros

Miejscowość na Mykeny z licznymi ruinami dawnych świątyń. Zainteresowanie budzi zwłaszcza teatr. To największy zachowany obiekt tego typu. Na widowni mogło zasiąść 14 tys. widzów. Teatr posiada doskonałą akustykę (można przekonać się samemu).

Mykeny

Centrum najstarszej kultury. Na uwagę zasługuje skarbiec Arteusza, wcześniej uważany z grób Agamemnona. To pod wpływem magii tego miejsca J. Słowacki stworzył poemat „Grób Agamemnona”. Turyści chętnie zwiedzają także cytadelę z murami cyklopowymi, do której Drogę otwiera Lwia Brama.

Athos

Athos czyli święta Góra leży w pn. części Grecji i stanowi jej autonomiczną jej część zarządzaną przez mnichów prawosławnych. Na terenie republiki znajduje się 20 monastyrów, które podejmują najważniejsze decyzje. Turyści mogą przebywać tu tylko 3 dni i muszą podporządkować się obowiązującym zasadom. Jest to głównie cel pielgrzymek prawosławnych i niezwykła atrakcja turystyczna.